വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ആക്ഷൻ ഫോറം നേതാവ് സത്താർ മുരിക്കോളി മരിച്ചു.

By