ചാലക്കര ഉസ്മാന്‍ ഗവ.ഹൈസ്‌കൂളിലെ കുട്ടികള്‍ക്ക് പള്ളൂര്‍ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ സന്ദര്‍ശനം വ്യത്യസ്ത അനുഭവമായി

By