പ്ലസ്ടു വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയെ മാനഭാഗപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമം. ചോദ്യം ചെയ്ത സഹോദരനെ മര്‍ദ്ദിച്ചു

By