കോവിഡ് ഭീതിയിൽ സാനിറ്റൈസർ നിർമ്മിച്ചു നല്‍കി എരഞ്ഞോളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മാതൃകയായി

By