തോട്ടടയില്‍ വീണ്ടും തെരുവുനായ ശല്ല്യം ; മൂന്നുപേര്‍ക്ക് കടിയേറ്റു

By